Προσθέστε Εδώ το Κείμενο Επικεφαλίδας σας

Η εμπειρία μας στον τομέα του GDPR μας καθιστούν τον καλύτερο συνεργάτη για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων των πελατών σας και της επιχείρησής σας.

Αποκτήστε τώρα και εσείς τον πιστοποιημένο τεχνικό ασφαλείας για την επιχείρησή σας.

H CREATE-SITE διασφαλίζει την ακεραιότητα των δεδομένων που διαχειρίζεστε με τα πιο συμπαγή μέτρα ασφαλείας.

Εσύ ποιον θα εμπιστευτείς;

Πακέτα GDPR
  • Small Business
  • Medium Business
  • Large Business

Εξασφαλίστε Πιστοποιημένη Ασφάλεια Δεδομένων

Άριστη Μεθοδολογία Σχεδίου Ασφαλείας

5/5

150€

Μέτρα Φυσικής Ασφάλειας
100%
Οργανωτικά Μέτρα
100%
Τεχνικά Μέτρα Ασφάλειας
100%

Εξασφαλίστε Πιστοποιημένη Ασφάλεια Δεδομένων

Άριστη Μεθοδολογία Σχεδίου Ασφαλείας

5/5

450€

Μέτρα Φυσικής Ασφάλειας
100%
Οργανωτικά Μέτρα
100%
Τεχνικά Μέτρα Ασφάλειας
100%

Εξασφαλίστε Πιστοποιημένη Ασφάλεια Δεδομένων

Άριστη Μεθοδολογία Σχεδίου Ασφαλείας

5/5

950€

Μέτρα Φυσικής Ασφάλειας
100%
Οργανωτικά Μέτρα
100%
Τεχνικά Μέτρα Ασφάλειας
100%

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

create site

FOLLOW US

facebook
instagram
youtube
youtube
gdpr
ssl
google partners